(Chuu) Kono Kiji wa Nihongo ga Eigo ( Romaji ) de kakarete imasu node, Eigo ga nigate na hito demo SURA-SURA to yomeru youni natte imasu. Yatta! Soredewa iki masu.

Senjitsu Watashi ga uketekita Eigo no test [ Dai 278 kai TOEIC Listening & Reading ] no kekka ga honjitsu happyou saremashita. Watashi wa DOKI-DOKI shinagara Log-in….

Soshite [ menu ] kara…


[ Test kekka no kakunin ] wo sentaku shimashita.


suruto…!!!!


BAAAAAAAAAAANNNN!!!!


245!!! 245!!!


Watashi, Jitsu wa 0 ten kato omotte imashita. Nazenara hotondo subete ATEZUPPO de Kotaete (DRAW shite) itakara desu. tokoroga iza hutawo akete mitara 245! wa-i! wai!

Mochi-ron TOEIC ga 990 ten MANTEN datoiu koto wa sitte imasu. demo, masaka 245ten mo toreru towa!

mata, Listening de 170 ten mo toreta koto ga Ure-C ku omoi masu.

Watashi wa Korekara Hutatabi Eigo no study wo shimasu. mazu wa junior High School no English kara OSARAI shiyouto I think. mou Hon wa BOOK-OFF de i bought.

3~6 month hodo study shite, Jibun no Eigo ni JISHIN ga tsuitara, mata TOEIC ni challenge shitaito omoimasu. Itsunohika hontou no English de kiji ga kakerukotowo mezashite. soremade, KOTSU KOSTU ganbari-masu!!!

Shippitsu:Go Hatori
Photo:RocketNews24